ESF-Logo

 
HETAL - práce pro nezaměstnané
 

 

Stručný popis projektu

 

Projekt společnosti Hetal DC s.r.o. "HETAL - práce pro nezaměstnané", byl zahájen 01.07.2006.  Německá firma HETAL buduje v Děčíně novou pobočku, v ní chce v rámci projektu zaměstnat v průběhu dvou let 25 nezaměstnaných v dělnických profesích bez kvalifikace. Jedná se o následující profese: montání dělník/dělnice, logistik, skladník, svářeč a obsluha listu.

 

Velká část projektu je postavena na výběru zaměstnanců, jejich vykolení v potřebných dovednostech a následnému zapracování. Projekt vyuívá forem nekolidujícího zaměstnání, při něm mohou nezaměstnaní na malý pracovní úvazek a po kratí časový úsek absolvovat přímo v dílně podniku praktické zapracování, za které obdrí adekvátní mzdu, ani by přili o státní podporu v nezaměstnanosti. Tato skutečnost je důleitá předevím z toho důvodu, aby v případě, e si je zaměstnavatel nevybere, nemuseli opustit evidenci Úřadu práce a nezůstali zcela bez prostředků.

 

Firma rodiny Hettich existuje u od roku 1888.Byla přejmenována na firmu HETAL a zaměstnává cca 300 zaměstnanců v německém městečku Alpirsbach. Vyrábí nábytkové kování a závěsy. Firma se prosazuje díky vlastní inovační a vývojové základně. Investice v Děčíně je pro tuto firmu strategická. Přesun produktů je plánován postupně, v souvislosti se zakolováním nových zaměstnanců a s potřebou zachovat plynulý chod výroby. Do tří let by v Děčíně mělo vzniknout pracovitě pro přiblině 100 zaměstnanců.

 

 

Doba realizace projektu je: od 1.7.2006 do 30.06.2008

 

 

Aktivity projektu

 

1.Výběr zaměstnanců

Výběr zajistí 25 nezaměstnaných se zájmem pracovat.

Bude proveden ve spolupráci s Úřadem práce v Děčíně a vybraným dodavatelem, kterým se po řádném výběru stala nezisková organizace Charitní sdruení Děčín.

2.Rekvalifikace nezaměstnaných

Rekvalifikační kurzy jsou nastaveny podle skutečných potřeb firmy, větina rekvalifikací bude řeena formou zapracování, které bude probíhat přímo na pracoviti podniku.

Dalí případné rekvalifikace bude pro firmu Hetal připravovat Charitní sdruení Děčín podle potřeb společnosti.

3.Zaměstnávání ve firmě Hetal

Uchazeči o zaměstnání, kteří projdou uím výběrem a získají patřičnou formu rekvalifikace, budou zaměstnáni ve výrobě v pozicích logistik, skladník, svářeč, obsluha listu a montání dělník/dělnice. Ve zkuební praxi budou zaměstnáni formou nekolidujícího pracovního poměru a po osvědčení v pracovní praxi získají plný pracovní poměr.

 

Kvantitativní cíle

 

1. Vykolení 40 nezaměstnaných osob vedených ÚP v Děčíně pro potřeby firmy Hetal

2. Vytvoření 25 trvalých pracovních míst zajitěných prostřednictvím projektu

 

   

Kvalitativní cíle:

 

1. Zvýení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.

2. Zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů, zaměření se na nezaměstnané ohroené dlouhodobou nezaměstnaností.

3. Rozíření preventivních poradenských a informačních slueb.

4. Podpora nových forem zaměstnávání

5. Podpora těsnějích vazeb mezi institucemi trhu práce, zaměstnavateli a nestátními neziskovými organizacemi.

 

 

Účinky projektu

 

- Nezaměstnaným z vybrané cílové skupiny nae nabídka pomůe vymanit se ze systému sociálních dávek a znovu získat ekonomickou stabilitu.

- Získají přímou praxi v bohaté zkuenosti a anci na dlouhodobé a perspektivní zaměstnání v oblastech logistik, skladník, svářeč, obsluha listu, montání dělník/dělnice.

- Zároveň, díky přímému kontaktu s lidmi při slubě, budou intenzivně zapojeni do společnosti, z ní jako dlouhodobě nezaměstnaní byli pomalu vylučováni.

- Výsledkem projektu by měl být i růst zařízeních, který povede k následnému samofinancování zaměstnavatelských aktivit v budoucnosti.

 

 

Získaná finanční podpora

= 3.637.760,- Kč

+ 1.460.740,- Kč do projektu ze svých prostředků investuje HETAL DC s.r.o.

 


Info@hetal.cz